Najważniejsze parametry papieru do drukarek

blog_2

Osoby, które przystępują do zakupu papieru do drukarek często nie ukrywają zdumienia dowiadując się, jak wiele jest charakterystycznych dla niego właściwości. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście format definiowany jako długość i szerokość jednego arkusza. Najczęściej stosowanym jest format A4, nie jest on jednak jedynym, z którym mamy do czynienia. Popularny jest również format A3, a także format a5, choć z nim spotykamy się najrzadziej i najczęściej ma to miejsce w odniesieniu do rozwiązań o szczególnych zastosowaniach. Innym parametrem, na który warto zwrócić uwagę jest gramatura definiowana jako waga jednego metra kwadratowego papieru.

Gramatura może powiedzieć nam wiele nie tylko o wytrzymałości i trwałości papieru, ale również o jego objętości właściwej. Innym parametrem uważanym za dość istotny jest grubość, a więc odległość, z jaką mamy do czynienia pomiędzy spodem i górą arkusza, jeśli jest on położony płasko. Z kolei nieprzeźroczystość mówi nam o zdolności papieru do wchłaniania oraz odbijania światła. Przyjmuje się, że papier musi być na tyle odporny, aby tekst i zdjęcia, które zostały wydrukowane na jednej stronie arkusza nie miały możliwości przebijania na drugą. Czynnikiem, do którego przywiązuje się sporą wagę okazuje się również gładkość.

Tu uwagę zwraca się na różnicę pomiędzy najwyższymi i najniższymi punktami i im jest ona mniejsza, tym gładszy jest papier. Ma to korzystny wpływ na jakość wydruku, gładkie arkusze są więc tymi, które ceni się najwyżej. Ciekawymi są również pojęcia jasności i białości. Często możemy spotkać się z sytuacją, w której stosuje się je zamiennie, istnieją jednak pomiędzy nimi drobne różnice. Jasność definiowana jest przede wszystkim jako zdolność papieru do równomiernego odbijania wszystkich kolorów. Z kolei białość wiąże się z odbiorem wzrokowym. O tym, że różnice mogą być dostrzegane najlepiej przekonać się porównując arkusze papierów pochodzących z różnych klas. Wyższy wskaźnik CIE informuje nas o tym, że papier jest bielszy, a tym samym możemy oczekiwać lepszego kontrastu druku.